PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Odredi osnovne radne parametre pumpi, ventilatora i turbokompresora 2. Definiše dozvoljenu usisnu visinu pumpi 3. Izvrši proračun sprezanja jedne turbomašine u postrojenju sa razgranatim i nerazgranatim dionicama 4. Izvrši proračun redne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika 5. Izvrši proračun paralelne veze pumpe i ventilatora istih i različitih karakteristika 6. Uradi regulaciju rada pumpi, ventilator i turbokompresora 7. Uradi dimenzionisanje pojedinih komponenti pumpi, ventilatora i turbokompresora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
5S+10P
UROŠ KARADŽIĆ3x1
5S+10P