AUTOMATIZACIJA


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. pravilno da pročita i tumači pneumatske šeme, 2. odredi funkcionalnost datog sistema, 3. odredi najpogodnjiju metodu sinteze pneumatskog sistema upravljanja, 4. odabere pogodne pneumatske elemente za sistem koji projektuje, 5. projektuje pneumatske i jednostavnije elektropneumatske upravljačke sisteme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x1
2S+1P
2x1
2S+1P