AUTOMATSKO UPRAVLJANJE


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Formira različite vrste modela za linearne sisteme i pređe sa svakog od tih tipova modela na one druge; 2. Analizira performanse sistema sa različitih aspekata: u ustaljenom stanju, prelazni režim, relativnu stabilnost i slično. Pri ovome će moći koristiti različite metode u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu; 3. Pristupi sintezi regulatora u skladu sa rezultatima dobijenih analizom sistema i u zavisnosti od željenih performansi sistema; 4. Izvrši konkretnu sintezu regulatora koristeći metodu u frekvencijskom domenu (Bode); 5. Modeluje i simulira sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink i sl.).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ2x1
3S+2P
ŽARKO ZEČEVIĆ2x1
3S+2P

Termin popravnog završnog ispita