Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju različite vrste metalnih konstrukcija. - Opišu i analiziraju naponsko i deformaciono stanje tipičnih elemenata metalnih konstrukcija. - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke različitih metalnih konstrukcija. - Uz pomoć softwera ANSYS proračunaju i analiziraju naponsko i deformaciono stanje odabrane metalne konstrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija