MAŠINSKA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA


Semestar: 6
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKO DAMJANOVIĆ2x1
3S+11P
2x1
3S+11P