TRANSPORT CIJEVIMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši proračun fluid-lifta pri transportu mješavine čvrstih sitnih čestica i vazduha 2. Odredi pad pritiska u cjevovodu za vrijeme pneumatskog transporta sitnih čestica i vazduha 3. Odredi parametre hidrauličkog transporta sitnih čestica i vode 4. Odredi gubitke energije pri strujanju suspenzija u cjevovodima 5. Proračuna hidraulički transport čvrstih sitnih čestica i vode primjenom ejektora I da izvrši njegovu optimizaciju 6. Proračuna pneumohidraulički lift kojim se transportuje sitne čvrste čestice, voda i vazduh

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
3S+6P
MILAN ŠEKULARAC3x1
3S+6P