RUSKI JEZIK IV - STRUČNI II


Semestar: 4
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ
MARIJA MUJOVIĆ