ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV


Semestar: 6
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: analizira stručni ili naučni tekst na engleskom jeziku, primijeni stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku, primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku, samostalno osmisli seminarski rad o odabranoj temi, primijeniti i „odbrani“ stečeno znanje na engleskom jeziku u komunikaciji sa stranim predavačima i studentima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD1x1
3S+7P