RUSKI JEZIK VI - STRUČNI IV


Semestar: 6
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ
MARIJA MUJOVIĆ