ORGANIZACIJA I MENADŽMENT


Semestar: 6
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne pojmove, razvoj i značaj organizacije i menadžmenta. 2. Prepoznaje organizacionu strukturu, razlikuje odgovornosti i prednosti i nedostake. 3. Razlikuje sistemski pristup i životni ciklus organizacije. 4. Definiše funkcije menadžmenta. 6. Nabroja elemete planiranja, rukovođenja, organovanja i kontrolisanja. 7. Prepoznaje i tumači različite pristupe motivacije. 8. Poznaje elemente upravljanja projektima i značaj timskog rada. 9. Primjenjuje tehnike mrežnog planiranja i alate menadžmenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x1
4S
.5x1
4S
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
4S
.5x1
4S