HIDROTERMIČKA OBRADA DRVETA


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ
MILAN ŠEKULARAC