STRUČNA /LABORATORISKA PRAKSA M1


Semestar: 6
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Prepozna laboratorijsku opremu koja se nalazi u Laboratoriji za pregled mjerila u drumskom saobraćaju i Kontrolnom tijelu za motore i vozila Mašinskog fakulteta u Podgorici 2. Izmjeri osnovne dimenzije vozila 3. Izmjeri masu vozila 4. Izmjeri koncentraciju ugljen-monoksida u gasovima vozila sa benzinskim motorom 5. Izmjeri stepen zatamnjenosti gasova vozila sa dizelskim motorom 6. Izmjeri nivo buke izduvnog sistema vozila

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE VUJADINOVIĆ2x0
1S