PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC2x1
5B+4S+13P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
5B+4S+13P