POSTUPCI ZAVARIVANJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ2x1
2S+1P
2x1
2S+1P