OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta, studenti će biti sposobni da: 1. Odrede koliki je uticaj hidroenergije, energije vjetra, solarne energije, geotermalne energije i biomase u ukupnom energetskom potencijalu, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou; 2. Odrede koliki je uticaj obnovljivih izvora energije na životnu okolinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
1B+6S+3P
UROŠ KARADŽIĆ1x1
1B+6S+3P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1B+6S+3P