Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava osnovne kategorije nauke i naučnih saznanja 2. Proučava sadržaj sociologije i posebnih socioloških disciplina 3. Razmatra osnovne sociološke pojmove i društvo 4. Razmatra fenomene kulture, obrazovanja, medija 5. Analizira savremene procese globalizaciju i tranziciju 6. Razmatra nove alternativne pokrete i interkulturalizam

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija