KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije osnovne jednačine kojima se opisuju fenomeni transporta (prenos toplote i mase); 2. Pravi razliku i interpretira različite tipove parcijalnih diferencijalnih jednačina; 3. Razumije principe numeričkih metoda (FDM, FEM, CVM) kojima se parcijalne dif. jednačine prevode u algebarske; 4. Razmije mehanizme i načine rješavanja sistema algebarskih jednačina, problem nelinearnosti i iterativno rješavanje sistema jednačina; 5. Interpretira difuzionu jednačinu stacionarnog i nestacionarnog tipa; 6. Razumije i interpretira diskretizaciju transportne jednačine sa konvekcijom; 7. Razumije i objasni diskretizaciju momentne jednačine za opisivanje procesa strujanja fluida; 8. Razumije kako fukkcioniše SIMPLE, SIMPLER I SIMPLEC algoritam.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC2x1
5S+8P
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
5S+8P