Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Odabere osnovne parametre turbina 2. Izvrši izbor odgovarajuće turbine na osnovu odabranih parametara 3. Primijeni zakone sličnosti na preračunavanje vrijednosti sa modela na prototip 4. Definiše dozvoljenu usisnu visinu turbine 5. Upozna se sa radnim i eksploatacionim karakteristikama turbine 6. Upozna se sa osnovnim pojmovima prelaznih procesa 7. Izvrši dimenzionisanje komponenti protočnog trakta turbina

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1S+1P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1S+1P

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin I kolokvijuma

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - 20.12.2018 19:01

Rezultati drugog kolokvijuma - 13.12.2018 15:20

I kolokvijum iz Turbina

Literatura

Pitanja za završni ispit