TURBINE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Odabere osnovne parametre turbina 2. Izvrši izbor odgovarajuće turbine na osnovu odabranih parametara 3. Primijeni zakone sličnosti na preračunavanje vrijednosti sa modela na prototip 4. Definiše dozvoljenu usisnu visinu turbine 5. Upozna se sa radnim i eksploatacionim karakteristikama turbine 6. Upozna se sa osnovnim pojmovima prelaznih procesa 7. Izvrši dimenzionisanje komponenti protočnog trakta turbina

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
16B
UROŠ KARADŽIĆ2x1
16B