DINAMIČKI NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Radi analizu, proračun i optimizaciju djelova izloženih promjenljivom opterećenju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ