KONSTRUISANJE NA ZAMOR


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će moći da: • Primjenjuje postupke analize iniciranja i rasta prsline pri djelovanju zamornih opterećenja; • Primjenjuje koncepte konstruisana sa sigurnošću od loma i sigurnim radom u toku eksploatacije; • Izrađuje i primjenjuje postupke kontrole rasta prsline; • Analizira i izvodi zaključke o uzrocima otkaza i havarija konstrukcija u eksploataciji; • Propisuju uslove i periode kontrole konstrukcija oslabljenih prslinom; • Predlažu rešenja za sanaciju i redizajn.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ