KONSTRUISANJE MAŠINA - PRAKTIKUM


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći samostalno da: 1. Formira projektni zadatak na osnovu dobijene ideje o razvoju proizvoda 2. Definiše korake u metodičnoj razradi problema potrebne da se zadati konstrukcioni zadatak riješi 3. Primjenjuje postupke Metodičnog konstruisanja u rješavanju konkretnih problema iz prakse 4. Primjenjuje postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju tehničke dokumentacije 5. Rješava konkretne konstrukcione zadatke iz prakse, manjeg obima složenosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ