Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne načine korišćenja hidroenergije u hidroelektranama 2. Upozna se sa tipovima i karakteristikama hidroelektrana 3. Izvrši izbor glavnih elemenata i hidromašinske opreme hidroelektrana 4. Uradi proračun prelaznih procesa u hidroelektranama sa aktivnim i reaktivnim turbinama 5. Definiše aspekte izgradnje i eksploatacije hidroelektrana 6. Izvrši projektovanje složenih hidrauličkih sistema 7. Ispita uticaj HE na životnu sredinu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1S
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1S