METODE OPTIMIZACIJE I EFEKTIVNOSTI


Semestar: 1
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ
MILANKO DAMJANOVIĆ