Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju funkcionalne šeme transportnih mašina. - Opišu i analiziraju mehanizme transportnih mašina . - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke transportnih mašina. - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretne transportne mašine, opišu pismenim i usmenim putem, osobine i način funkcionisanja iste.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija