ODABRANA POGLAVLJA IZ MOTORA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasni konstruktivne i termodinamičke karakteristike prehranjivanja motora, 2. Definiše načine povećanja snage i ekonomičnosti motora, 3. Izvrši optimizaciju mehaničkih i hidrauličnih gubitaka i toplotnog bilansa motora, 4. Analizira načine smanjenja buke i toksične izduvne emisije motora.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
2S
VLADIMIR PAJKOVIĆ1x1
2S
RADOJE VUJADINOVIĆ1x1
2S