Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju funkcionalne šeme sredstava prekidnog transporta - Opišu i analiziraju mehanizme sredstava prekidnog transporta - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke sredstava prekidnog transporta. - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretnog sredstva prekidnog transpiorta, opišu pismenim i usmenim putem, osobine i način funkcionisanja istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija