Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju funkcionalne šeme sredstava neprekidnog transporta - Opišu i analiziraju mehanizme sredstava neprekidnog transporta - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke sredstava neprekidnog transporta. - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretnog sredstva neprekidnog transpiorta, opišu pismenim i usmenim putem, osobine i način funkcionisanja istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija