Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Рazvrsta dodatne materijale prema postupku zavarivanja. 2. Objasni fiziku električnog luka. 3. Prepozna postupke zavarivanja i definiše oblast njihove primjene. 4. Izabere tehniku zavarivanja za konkretni spoj i postupak zavarivanja. 5. Prepozna i objasni greške u zavarenim spojevima. 6. Razlikuje metode za ispitivanje i kontrolu zavarenih spojeva bez razaranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ2x1
4S
2x1
4S

Rezultati II kolokvijuma - popravni rok

II kolokvijum - rezultati polaganja

II kolokvijum - termin održavanja

Rezultati polaganja I kolovijuma - popravni rok

I kolokvijum - termin održavanja

Izvođenje nastave