MEHATRONIKA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne principe rada različitih vrsta senzora i obrade signala. 2. Objasne principe rada mehaničkih, pneumatskih i hidrauličnih sistema za upravljanje. 3. Definišu odgovarajuće matematičke modele za opisivanje funkcionisanja mehaničkih, pneumatskih i hidrauličnih sistema. 4. Upotrijebe matematičke modele jednostavnih mehaničkih, pneumatskih i hidrauličnih sistema za određivanje prenosne funkcije sistema. 5. Objasne principe tehnika upravljanja u otvorenoj i zatvorenoj upravljačkoj petlji. 6. Projektuju jednostavne sisteme za upravljanje mehaničkim, pneumatskim i hidrauličnim sistemima u zatvorenoj petlji i integrišu ih sa senzorima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ