Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše vrste goriva prema poreklu i sastavu 2. Izračuna toplote sagorijevanja 3. Razumije značaj brzine hemijske reakcije i energije aktivacije 4. Opiše različite vrste plamena 5. Opiše kontrole emisije toksičnih produkata sagorijevanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC