DIGITALNO UPRAVLJANJE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. pravilno razumiju prirodu digitalnog upravljanja, odnosno sistema i procesa u njima; 2. koriste metode za analizu i sintezu logičkih kola; 3. analiziraju i projektuju realna fizička logička kola; 4. primjenjuju odgovarajuće softverske pakete; 5. da nastave da produbljuju stečena znanja iz ove oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x1
1S
2x1
1S