DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE RADNIH MAŠINA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ
SRETEN SIMOVIĆ