Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prikupi i analizira relevantne informacije za rješavanje konkretnog inženjerskog problema. 2. Upotrijebi važeće nacionalne MEST standarde i EN norme pri rješavanju konkretnog inženjerskog problema. 3. Primijeni softvere za analizu i proračun konstrukcija. 4. Planira pripremu i prati tok ispitivanja mašinskih instalacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija