STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - P3


Semestar: 2
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: +2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAŠIN ZOGOVIĆ2x1
5S