STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - M2


Semestar: 1
ECTS: .75
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ1x1
2S