STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - M3


Semestar: 2
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ1x1
2S
MILANKO DAMJANOVIĆ