STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - E1


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Upotrebljava instrumente za mjerenje parametara toplotnih procesa: temperature, protoka, brzine, pritiska, vlažnosti, koncentracije itd. 2. Definiše parametre neophodne za procesuiranje dobijenih mjernih signala; pojačanje, filtriranje, AD konverziju i upis signala. 3. Analizira dobijene podatke. 4. Izmjeri parameter neophodne za određivanje energetskog bilansa u različitim termoenergetskim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
7S+1P