Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni osnovne postulate standarda sistemama menadžmenta: kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbjednošću na radu, bezbjednošću hrane, bezbjednošću informacija 2. istražuje mogućnost primjene različitih modela sistema menadžmenta za realne uslove, 3. planira primjenu i integraciju više modela sistema menadžmenta, 4. implementira integrisani sistem menadžmenta u realnim uslovima, 5. analizira koristi od primjene integrisanog menadžment sistema,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija