STRUČNA / LABORATORIJSKA PRAKSA - P2


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Zna uloga i značaj stručne/laboratorijske prakse. 2. Zna da napravi opšti snimak preduzeća i izvrši globalni opis tehničke razvojne finkcije preduzeća. 3. Upozna kako se formira tehnološki procesa i tehnička dokumentacija. 4. Kna da napravi opis i situacioni plan preduzeća, izvrši kontrolu skladišta, magacina i upravne zgrade. 5. Zna da napravi snimak proizvodnog pogona, toka materijala i rasporeda mašina. 6. Zna da napravi opis montaže, kontrole kvaliteta i ispitivanja za dati proizvod.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ