ISPITIVANJE I KONTROLA KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i klasifikuje greške u zavarenim spojevima. 2. Procijeni obim potrebnog ispitivanja i kontrole konstrukcije. 3. Analizira rezultate ispitivanja konstrukcije. 4. Ocijeni nivo pouzdanosti konstrukcije na osnovu prethodne analize rezultata. 5. Upravlja funkcijom kontrole kvaliteta izrade konstrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ