OBLIKOVANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. izvrši oblikovanje konstrukcije u periodu njihovog projektovanja (postavljanje zadatka, prikupljanje informacija, analiza informacija, postupak usvajanja koncepcije konstrukcije) 2. izvrši oblikovanje konstrukcije u periodu njenog konstruisanja (montaža, uzajamna zamjenljivost, analiza mjernih lanaca, raščalanjenje i povezivanje konstrukcije, načini pojednostavljenja montaže i održavanje) 3. izvrši oblikovanje konstrukcije sa ciljem (obezbjeđenja lakšeg opsluživanja konstrukcije, sprečavanja oštećenja konstrukcije u toku eksploatacije, postizanja što kompaktnije konstrukcije, standardizacije i unifikacije elemenata koji se ugrađuju u konstrukciju, povećanja čvrstoće elemenata koji se ugrađuju u konstrukciju, izbjegavanja koncetracije napona elemenata koji se ugrađuju u konstrukciju, smanjenja mase elemenata koji se ugrađuju u konstrukciju, izbora materijala koji se ugrađuju u konstrukciju) 4. izvrši izbor postupaka obrade mašinskih elemenata (livenje, presovanje, zavarivanje, sinterovanje, livenje pod pritiskom i duboko izvlačenje, duboko izvlačenje i savijanje lima, brizganje i presovanje plastičnih masa) 5. izvrši vrednovanje konstrukcijskog rješenja (metoda “brainstroming-mnoštvo ideja”, metoda analize vrijednosti) 6. izvrši oblikovanje prateće dokumentacije (smjernice za sastavljanje tehničkih upustava, sadržaj pojedinih poglavlja tehničkih upustava, načini sastavljanja patentne prijave, njenih priloga i način njenog podnošenja, opis pronalaska)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ4x1
1S