NUMERIČKE METODE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i rješava programiranjem sisteme nelinearnih algebarskih jednačina; 2. Razumije i rješava programiranjem iterativnim metodama sisteme jednačina; 3. Prepoznaje i razumije principe numeričkog diferenciranja; 4. Razumije i programira sisteme običnih diferencijalnih jednačina; 5. Razumije i programira parcijalne diferencijalne jednačine eliptičkog, hiperboličkog i paraboličkog tipa; 6. Razumije i programira jednačine kojima se opisuju strujanja u složenim cjevovodima; 7. Razumije i programira konvektivno-difuzioni oblik transportne jednačine;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ3x1
2S
2x1
2S