Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Odredi karakteristične veličine pri kretanju kružnog cilindra kroz viskoznu tečnost, kao i kretanje i obrtanje lopte u tečnosti 2. Proračuna nestacioarno strujanje tečnosti u cijevi- Gromekov problem 3. Izvrši proračun raspodjele brzine, trenja I pada pritiska u cijevima različitih poprečnih presjeka 4. Se upozna sa osnovnim jednačinama turbulentnog strujanja u ulaznim dionicama hidraulički glatkih i hrapavih cijevi 5.Proračuna strujanje tečnosti kroz procjepe ravanske I prstenaste 6.Proračuna kretanje tankog sloja u kliznom ležištu 7.Odredi raspodjelu brzine u graničnom sloju i položaj tačke odvajanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija