Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovne metode fizičkog modeliranja primjenom modelnih materijala i njihove karakteristike. 2. Zna metode fizičke diskretizacije. 3. Zna identifikaciju, deformacionih, kinematskih i naponskih parametara i metod visioplastičnosti. 4. Zna numeričke metode modeliranja tehnoloških procesa 5. Zna metod konačnih elemenata, i druge numeričke metode. 6. Zna interpretaciju rezultata dobijenih numeričkim metodama modeliranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija