Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju projektovanje transportnih sistema - Opišu i analiziraju projektovanje mehanizama transportnih sistema. - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke projektovanih transportnih sistema. Projektuju jednostavne transportne sisteme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija