MJERENJE I UNAPREĐENJE PERFORMANSI PROCESA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. prikuplja informacije o performansama procesa u početnim realnim uslovima, 2. analizira početno stanje sa aspekta efikasnosti i efektivnosti procesa u realnim uslovima, 3. planira primjenu i vrši izbor pogodnih metoda za unapređenje performansi poslovnih procesa, 4. predlaže rešenja za unapređenje performansi poslovnih procesa, 5. analizira rezultate primjene izabranog modela za unapređenje performansi poslovnih procesa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ3x1
2S
2x1
2S