ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje i razumije Evropske direktive iz oblasti energetske efikasnosti; 2. Poznaje i razumije nacionalno zakonodavstvo i direktive iz oblasti energetske efikasnosti; 3. Razumije i sračunava energetske karakteristike objekata; 4. Razumije i rješava sisteme za grijanje i hlađenje u objektima; 5. Razumije i sračunava potrebe za energijom za grijanje i hlađenje objekata; 6. Poznaje i sračunava (dimenziniše) elemente instalacija u objektima kao što su toplotne pumpe, kotlovi, klima komore i razne vrste rekuperatora;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ3x1
2S+1P
2x1
2S+1P