PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Zna definicije kvaliteta proizvoda od drveta, klasifikaciju i metode identifikacije karakteristika kvaliteta. 2. Zna faktore i kategoriyaciju faktora kvaliteta i kontrolu kvaliteta namještaja. 3. Zna formulaciju smjernica kvaliteta, objekte i utvršivanje postupaka kontrole kvaliteta namještaja. 4. Zna metode ispitivanja namještaja. 5. Zna metode ispitivanja građevinske stolarije. 6. Zna metode ispitivanja podnih i zidnih drvenih obloga. 7. Zna klasiranje po kvalitetu finalnih proizvoda od drveta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN SAVIĆEVIĆ