Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Opišu i analiziraju projektovanje metalnih konstrukcija - Opišu i analiziraju projektovanje djelova metalnih konstrukcija. - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke projektovanih metalnih konstrukcija. - Projektuju jednostavne metalne konstrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija